Lbt YapıLbt Yapı

  • Lbt Yapı

Çevre Düzenlemesi Projeleri;
Ören yerinin niteliğine bağlı olarak, uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef,ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesini, yönetim modellerinin saptanmasını içerecek şekilde hazırlanıyor.

• İstinat bahçe duvarı
• Bordür
• Kilit taşı
• Karo taşı
• Yağmur oluğu
• Andazit Kaplama
• Bazalt
• Helikopterli saha betonu
• Granit küp taşıLBT YAPI LTD ŞTİ © 2015
LBT YAPI